Big Year 2018

Big Year 2018

Dit jaar gaan Joost en Richard zoveel vogels proberen op de foto te zetten. Dat heet in de vogelerette een Big year. Een vogelaar probeert dan zoveel mogelijk verschillende vogelsoorten te zien in een voor hem afgebakend gebied (Nederland dus in dit geval). Vorig jaar hebben wij samen zo'n 176 vogelsoorten waargenomen. Om er voor ons een beetje drive achter te zetten, vragen wij jullie te raden hoeveel soorten wij dit jaar op de foto zullen zetten. De winnaar, mag een keer gratis mee op excursie. Er mag geraden worden t/m 31 maart 2018.

Hieronder staan alle vogels van Nederland ingedeeld per familie. Iedere soort die wij op de foto vastleggen, wordt in de juiste familie ingedeeld.

De tussenstand staat momenteel op: 187 soorten!

Duikers

Futen, COMPLEET!

Stormvogels

Aalscholvers/Genten COMPLEET!

Reigers

Ibissen/Lepelaars/Flamingo's

Zwanen, COMPLEET!

Ganzen

Eenden

Roofvogels

Hoenders

Rallen

Kraanvogels

Steltlopers

Jagers

Meeuwen

Sterns

Alken

Duiven

Uilen

Nachtzwaluwen/gierzwaluwen

IJsvogel/Bijeneters/Koekoek

Spechten

Leeuweriken

Zwaluwen

Pieper/Kwikstaarten

Winterkoning/Waterspreeuw/Pestvogel/Heggenmus

Lijsters

Zangers

Vliegenvangers

Mezen

Boomklever/Boomkruiper

Klauwieren

Kraaien

Spreeuwen

Mussen

Vinken

Gorzen